Geografi och miljö

USA med 50 delstater består av en gigantisk landyta i den västra hemisfären och sträcker sig från Stilla havet i öst till Atlanten i väst. I söder gränsar landet till Mexiko och den Mexikanska golfen för att i norr möta Kanada. Räknar man med landets största delstat Alaska så når USA ända upp till Arktiska havet.
Då landet täcker så pass stor yta så finns det stora klimatvariationer här. I norr liknar klimatet det vi har i Sverige, med kalla vintrar och milda somrar. Man finner alpina bergskedjor i nordväst, öken i sydväst, tropiskt klimat i Florida och medelhavsväder i Kalifornien. I Alaska finner man arktiskt väder och i många andra delar av landet dominerar bördig jord och grönskande skogar. Oavsett vilket typ av klimat man föredrar så finner man motsvarande någonstans i USA.

Med denna fantastiska klimatvariation finner man också ett brett spektrum av ekologiska system med mängder av intressanta djur- och växtarter.

Snö på ett berg i USA

Se vår USA-karta för en bra överblick.