Sökrutan laddar

Vägtullar i USA

Vägtullar finns idag i 29 av USA:s stater. Avgifterna är oftast mycket små, och det är nästan alltid värt att ta en väg med tullavgift istället för att köra en omväg. De avgiftsbelagda vägarna är främst motorvägar, eller så kallade Interstate Highways, och finns framför allt i nordöstra USA, men även i södern och på västkusten. New York, Florida och Kalifornien är tre av de 29 staterna som har tullar på sina motorvägar. I dessa stater kräver även vissa broar och tunnlar avgifter.

Vägtullar med hyrbil

Tullavgiften kan ibland betalas kontant, eller så registreras bilen automatiskt genom elektroniska transpondrar som finns i bilen. Hyrbilsbolagen har ofta redan dessa transpondrar installerade i sina bilar, och man betalar en deposition som man sedan får tillbaka. I vissa stater finns det även system som registrerar bilen via fotografering av registreringsskylten.

Varje gång bilen passerar en vägtull registreras transpondern och beroende på hyrbilsbolagets regler så betalar du antingen avgifterna när du lämnar tillbaka bilen eller så dras det från ditt kreditkort. Detta innebär att du aldrig behöver stanna bilen vid en vägtull för att betala. Det tillkommer oftast en avgift från hyrbilsbolagen på ett par dollar per dag, fråga ditt hyrbilsbolag vid upphämtning om du vill veta de exakta priserna.

Vägtullar i Florida

I Florida finns den största andelen vägtullar i hela USA. Totalt har staten 1 181 kilometer tullavgiftsbelagd väg, varav den allra längsta är Florida’s Turnpike. Dessa vägar är tydligt utmärkta med skyltar, och har det elektroniska betalningssystemet SunPass för att underlätta körningen.

Sunpass
SunPass är ett system som innebär att man betalar in en summa i förväg som sedan dras från ditt SunPass-konto. Ett alternativ till detta är att bilens registreringsskylt läses av, och sedan skickas en faktura som spänner över en 30-dagarsperiod. Detta system kallas för Toll-By-Plate. Alla hyrbilsbolag har löst detta problem där det vanligaste är att bli debiterad i efterhand. Vill ni veta mer specifikt så fråga vid upphämtning av hyrbilen.

Samtliga vägtullar i USA.

Här finns en lista på samtliga avgiftsbelagda vägar i USA.