Krigsstatyer från Washington DC, USA:s histora

USAs historia

Amerikas Förenta Stater har en förhållandevis kort men icke desto mindre fullspäckad historia. Med bara drygt 230 år på nacken har republiken hunnit med mycket. Häng med på en odyssé genom ett stycke nordamerikansk historia.
Det var Giovanni och Sebastiano Caboto som 1497 landsteg på Nordamerikas östkust som de första européerna. Därefter följde en intensiv kolonisation av kontinenten. Spanien, Frankrike, Holland och England kastade sig huvudstupa in i en kapplöpning om herraväldet över det väldiga område som fram till dess enbart hade bebotts av indianer.

Ett kort tag på 1000-talet fanns det dock en bosättning i nuvarande New Foundland bebodd av vikingar som utvandrat från Grönland. Den bosättningen försvann till följd av sjukdomar, missväxt och stridigheter med ”skräningarna”, som vikingarna kallade indianerna.

I samband med Sveriges stormaktstid på 1600-talet såg kung Gustaf II Adolf till att skaffa svenska kolonier i Amerika också, som en ren statussymbol inför övriga europeiska grannar. Kolonin Nya Sverige byggdes upp i vad som idag utgör delstaten Delaware. Sveriges koloniala epok blev dock ganska kortlivad. Holländarna tog över men blev efter en tid bortjagade av engelsmännen.

Den engelska kolonisationen av Amerika startade redan 1620 genom ankomsten av de så kallade pilgrimsfärderna på skeppet Mayflower till det som idag är staden Plymouth i Massachusetts.

Spänningarna mellan England och befolkningen i kolonierna blev till sist ohållbara. Frihetskriget bröt ut och den 4 juli 1776 undertecknades i Philadephia The Declaration of Independence. USA hade därmed sett dagens ljus.

1800-talet

1800-talet innebar en ökad invandring till den nya republiken av frihetslängtande människor från olika länder, men även en territoriell utvidgning västerut. Vid mitten av århundradet sträckte sig USA från kust till kust. Inbördeskriget höll på att slita sönder landet men innebar i slutändan att man stod mer enade än någonsin.

Under 1800-talet och fram till 1930 utvandrade nästan 1,3 miljoner svenskar till USA. Det innebar att Sverige tappade en fjärdedel av sin befolkning, främst de unga och starka människorna. De allra flesta svenska utvandrarna bosatte sig i Minnesota och i delstaten Washington samt i och kring Chicago, Illinois.1900-talet – Många krig

1900-talet innebar att USA skapade sig en ställning som supermakt i världen. De båda världskrigen avgjordes när USA blev indraget i krigföringen. Därefter blev landet involverat i det kalla kriget med Sovjet. Efter Sovjetimperiets fall har USA haft en unik roll som den enda supermakten i världen och har bland annat kunnat agera ”världspolis” i länder som Irak, där man gick in 2003 och störtade diktatorn Saddam Hussein, och Afghanistan.