Tidszoner i USA

Karta på tidskillnad mellan USA och Sverige

OBS! USA och Sverige ändrar sommartid och vintertid vid olika tider på året. Några veckor på hösten och våren är tidsskillnaden därför 1 timme mindre jämfört med Sverige.

Tidskillnad med karta USA och Sverige

Aktuella tider just nu i USA

Sex tidszoner

På grund av sin enorma geografiska storlek tillhör USA de länder som, inom sina egna gränser, har flera tidszoner. USA inrymmer, medräknat delstaterna Hawaii och Alaska, inte mindre än sex tidszoner.
En så kallad tidszon är ett område på vår runda planet med samma normaltid. Förståsigpåarna kallar detta med ett lite finare ord för ”zontid”. Eftersom den planet vi bor på roterar kring sin egen axel så kan det aldrig bli samma klocktid eller soltid över hela klotet. Den lokala tiden är endast gemensam för de platser som ligger ungefär på samma meridian, eller längdgrad som det också kallas.

Platser som ligger längre österut och längre västerut har lokaltid som ligger respektive före och efter varandra. Sättet man har löst detta på är att dela in jorden i 24 olika tidszoner. Ett exempel på detta är att när klockan är 13.00 i Stockholm så är den 12.00 i London.

Tidszonerna följer var femtonde meridian. Oftast används av praktiska skäl enbart en normaltid i varje land. Undantag från denna regel är länder som Australien, Kanada, Ryssland och USA som alla har egna interna zonindelningar. I Europa har Azorerna och Kanarieöarna andra tidszoner än vad deras ”moderländer” Portugal respektive Spanien har på fastlandet. Den universella tiden UTC används ofta som referens när man definierar olika tidszoner.

Kina är det största landet i världen som rent geografiskt ligger i flera tidszoner, men som endast använder sig av en normaltid (UTC + 8). Det näst största landet som endast använder en tidszon är Indien (UTC + 5:30). Dessa två länder är också världens mest folkrika.

På ett antal platser på jorden möts tre tidszoner. En sådan plats är det ”treriksröse” längst uppe i finska Lappland där de norska, finska och ryska riksgränserna strålar samman.

USA tillhör, som tidigare nämnts, de länder som har egna interna indelningar vad gäller tidszonerna. På grund av sin väldiga yta har USA sex tidszoner som alla har sina egna specifika namn. När man anger tiden i USA så gör man det alltid med tillägget vilken tidszon det aktuella klockslaget anger.

På östkusten anger man tiden i Eastern time (UTC – 5), i Mellanvästern talar man om Central time (UTC – 6), i de västliga bergsregionerna är det Mountain time (UTC – 7) som gäller, på västkusten Pacific time (UTC – 8), i Alaska utgår man från Alaska time (UTC – 9) och på Hawaii är det tidszonen Hawaii-Aleutian time (UTC – 10) som anger tiden.

Detta innebär i praktiken att det skiljer ett kvarts dygn mellan huvudstaden Washington DC och den västligaste delstaten Hawaiis huvudstad Honolulu.

Läs mer om tidszoner på reseledaren.nu.