Green Card

Vad är ett Green Card?

Ett Green Card ger dig som utländsk medborgare rätten att leva och bo i USA. Detta innebär att det krävs ett Green Card för att jobba och vara en del av landets system. Ett Green Card ger dig rätt att jobba vart du vill, hur länge du vill och med vad du vill i USA.

Det är inte tidbegränsat och är oerhört eftersträvat för miljoner människor runt om i världen. A-kassa, pension och social security ingår givetvis för den som har ett Green Card.

Det finns ett antal sätt att få ett Green Card i USA:

1. Genom jobb

Du kan jobba dig till ett Green Card genom att först på arbetsvisum jobba i USA och sedan bli sponsrad av företaget. De sköter då kontakten med staten i USA och fixar ett Green Card åt dig.

Det finns även ett antal speciella yrken som kan ge dig ett Green Card, till exempel om du arbetar inom en internationell organisation eller som tolk i vissa språk.

2. Köpa ett Green Card

Ett något annorlunda sätt att skaffa ett Green Card på är genom att investera i ett bolag som i framtiden kan ansätlla minst tio amerikanska medborgare. Investeringen måste vara på minst en miljon dollar, och man blir då kvaliciferad till att ansöka om ett Green Card.

Klicka in på uscis.gov för detaljer.

3. Det stora lotteriet

En av de mest häpnandsväckande sätten att skaffa ett Green Card på är det stora lotteriet.

Lotteriet, som kallas för “Diversity Green Card Lottery”, anordnas av organisationen USAFIS. Lotteriet är godkänt och sanktionerat av den Amerikanska staten, och det kostar ingenting att ansöka om att få vara med i det. Däremot tar organisationen USAFIS ut en avgift för hanteringen av ansökan. I deras jobb ingår bland annat att se till att ansökan kommer fram i tid och till rätt ställe.

Lotteriet har årligen 55 000 “vinnare”, och dessa utses slumpmässigt. Ansökan sker online, och är relativt enkelt att fylla i. Det spelar inte så stor roll var du bor, och de flesta länders medborgare har rätt att ansöka till lotteriet.

För svenska medborgares del brukar det generellt sett inte vara några större problem att ansöka, med förutsättning att man har ett stadigt jobb och “vanlig” utbildning. Just nationalitet, utbildning och jobb är aspekter som spelar in i ansökan.

Något man bör vara medveten om är att det är det land som man är född i och inte det man innehar medborgarskap i som räknas som “hemland” i lotteriet.