Pass

Ett giltigt maskinläsbart pass är vad som krävs för inresa till USA. Det är endast provisoriska pass som inte är maskinläsbara och därför ogiltiga för resor till USA.

E-pass = biometriskt pass

Från och med den April 2016 är det krav på att alla passagerare måste inneha ett e-pass vid resa till USA (gäller även mellanlandningar) enligt VWP (Visa Waiver Program) och en godkänd ESTA-ansökan. Ett e-pass som även är så kallat biometriskt pass har en särskild symbol på passets framsida som ser ut som en kamera (se bild längre ner). Detta är ett säkrare pass med ett elektroniskt chip. Alla pass som är tillverkade i Sverige ska numera ha detta.

Krav på giltighetstid

Som EU-medborgare är den enda regeln att ditt pass måste vara giltigt under hela din vistelse i USA. Det finns inga krav på giltighet efter det att du lämnar USA. Finns det risk att ditt pass kommer att bli ogiltigt under din vistelse, förnya det innan avresa.

För en del länder utanför EU krävs det även att passet måste vara giltigt även 6-månader efter det att man lämnar USA.

Skadat pass

Vissa typer av skador på passet accepteras inte av USA. Ofta är det flygbolagen i Europa som är känsligare för detta än tjänstemännen vid passkontrollen i USA. Anser flygbolaget att ditt pass är i ett dåligt skick, kan de neka dig din flygresa till USA.

E-pass (biometriskt pass) symbol

E-pass - biometriskt pass symbol